Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Bác Hồ với ngành Y tế Việt Nam

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với ngành Y tế. Người luôn nhắc nhở “Lương y phải như từ mẫu”. Cho đến tận khi sắp sửa đi xa, trong Di chúc, Người vẫn không quên dặn dò phải: “Phát triển công tác vệ sinh, y tế…”. Bác Hồ luôn […]

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe y tế và đạo đức của người thầy thuốc

Chủ tịch hồ chí minh với nền y học nước nhà

Hướng tới Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) xin trân trọng trích giới thiệu tài liệu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc trong cuốn sách “Một số vấn đề xây dựng ngành Y tế phát triển ở Việt Nam” của […]